Privacy- en Cookieverklaring

www.kokswinkel.nl, een website van de besloten vennootschap De Culinaire Makelaar BV, gevestigd te Zwolle, 8042 PJ aan de Schoenerweg 1B (kantoor 5), hierna te noemen De Kokswinkel hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. De Kokswinkel verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy- en Cookieverklaring informeert De Kokswinkel u over de manier waarop De Kokswinkel uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy- en Cookieverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door De Kokswinkel worden aangeboden op www.kokswinkel.nl. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via e-mailadres, info@kokswinkel.nl.

 1. Verzamelen van Persoonsgegevens
  De Kokswinkel verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hierna volgt een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt door De Kokswinkel.

Contactformulier
Als u het contactformulier op www.kokswinkel.nl invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de persoonsgegevens verzameld die u vrijwillig aan ons verstrekt. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, e-mailadres, Bedrijfsnaam, geboortedatum en telefoonnummer.

 1. Doel van de verwerking
  De Kokswinkel verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

verwerkingen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit keuken diensten in de breedste zin van het woord;
telefonisch contact met u op kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
het verstrekken van de door uw gevraagde informatie via het contactformulier;

We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze Privacy- en Cookieverklaring worden beschreven.

 1. Doorgifte aan derden
  In het kader van bovenstaande doeleinden geeft De Kokswinkel uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

Dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
De doorgifte geschiedt aan een door De Kokswinkel voor de in deze Privacy- en Cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden De Kokswinkel een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
De Kokswinkel voor het delen van uw persoonsgegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten De Kokswinkel, uitdrukkelijk toestemming aan u heeft gevraagd en u deze toestemming geeft.
De Kokswinkel op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 1. Beveiliging van gegevens
  De Kokswinkel maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die De Kokswinkel ontvangt. Een aantal van de maatregelen van De Kokswinkel zijn als volgt:

De website van De Kokswinkel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 1. Inzage en wijzigen van uw gegevens
  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
Het laten corrigeren van fouten;
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
Recht op belerking van de verwerking:
Recht op overdraagbaarheid:
Intrekken van toestemming;
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 1. Cookies
  Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. Wij gebruiken “Analytische’’ cookies. Informatie die verzameld wordt door het gebruik van ‘’Analytische’’ cookies is anoniem en wij gebruiken deze gegevens om het totale aantal gebruikers van de website te berekenen en om te meten welke functionaliteiten van de website het meest gebruik worden. Daarnaast zouden wij deze informatie kunnen gebruiken om advertenties die afgestemd zijn op uw specifieke kenmerken op onze website en op overige websites te tonen.

 1. Aansprakelijkheid
  Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Als u besluit om websites te bezoeken of gebruiken via de links op onze websites, dan is dit op eigen risico. De websites van derden hebben hun eigen Privacy- en Cookieverklaring. Wij adviseren om deze Privacy- en Cookieverklaringen zorgvuldig door te lezen voor u aan of via hen persoonsgegevens verstrekt. De Kokswinkel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.
 2. Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring
  Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
 3. Klacht indienen
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht moet indienen.
 4. Contact
  Indien u vragen heeft over deze Privacy- en Cookieverklaring of gebruik wilt maken van uw rechten (artikel 5 Inzage en wijzigen van uw gegevens), kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Schriftelijk, per adres op Postbus 30199, 8003 CD Zwolle
Via e-mail op info@kokswinkel.nl van De Kokswinkel